Zieleń w architekturze


Projektowanie ogrodów Katowice coraz częściej opiera się na większym zastosowaniu zieleni w architekturze. Już nie tylko planuje się ogrody otaczające budynki, ale także tworzone są imponujące zielone ściany czy zielone dachy. Sprzyja to większej wartości wizualnej budynków oraz ma także praktyczne zastosowania – roślinność w ogrodach zlokalizowanych na dachach wytwarza przecież tlen, który jest istotnym składnikiem powietrza w zanieczyszczonym, miejskim powietrzu.  

Dlatego zielone dachy cieszą się coraz większą popularnością a ich twórcy zyskują coraz większe uznanie. Takie budynki mogą też pełnić funkcję ciekawostki turystycznej, jaką jest np. zlokalizowany na dachu ogród uniwersyteckiej biblioteki w Warszawie. Ta funkcja jest istotna, ponieważ odwiedzający taki ogród turyści poprzez przekazywane innym osobom opinie również wpływają na rosnącą popularność ciekawej infrastruktury, jaką są zielone dachy. Takie obiekty budowlane muszą jednak zachować swoją funkcjonalność i dlatego projektowanie ogrodów Katowice nie jest zbyt proste.